Голяма съдебна победа на Михаил Михайлов срещу незаконните заповеди за коронавируса!


Драги зрители, доволен съм! Доволен съм, че най-после престъпниците от ГЕРБ - Стара Загора бяха спрени в беззаконните си заповеди, с които нарушаваха както си искат правата на гражданите. Живко Памперса (това е кмета на Стара Загора) най-накрая получи от мен шамара, който заслужаваше през цялото си неадекватно и незаконно управление в Стара Загора. За какво става въпрос? Най-накрая Административен съд - Стара Загора по моя жалба обяви за нищожна и незаконосъобразна Заповедта на Живко Памперса, с която този олигофрен беше превърнал циганския квартал в Стара Загора в концлагер и беше забранил влизането и излизането от него за около месец (от средата на месец март 2020 г. до средата на месец април 2020 г.). Тоест, братя цигани, съдете всички кметове, които са издали заповеди за ограничаване на движението от и към вашите квартали, като се позовавате на Решението по дело № 227/20 г. на Административен съд - Стара Загора. Община Стара Загора не обжалва съдебното решение, така че в тази му част то влезе в сила.Административният съд в Стара Загора пропусна да ми присъди компенсация за неимуществени вреди от това, че Памперса наруши правото ми на свободно придвижване, гарантирано ми от българската Конституция и от европейското законодателство, но за този умишлен пропуск на Старозагорския Псевдосъд съм сезирал Върховния административен съд, така че голямо пиене на бира ни чака, след като Община Стара Загора ми заплати и неимуществените вреди. А сега, докато ви показвам архивни кадри, ще ви запозная по-подробно с решението на Административен съд - Стара Загора:: Според Административен съд - Стара Загора, въпросната Заповед, с която входовете на циганския квартал в Стара Загора "Лозенец" бяха блокирани с полиция и беше спряно свободното придвижване на гражданите е незаконосъобразна и нищожна. Решението на Съда е мотивирано от факта, че въвеждането на извънредни мерки не е от компетентността на кмета. Разпоредбите на чл. 63, ал. 43 и ал. 5 от Закона за здравето, които са вписани в Заповедта, не делегират компе3тентност на кметовете на общини да въвеждат временни противоепидемични мерки с налагане на ограничения от вида на процесните. Съгласно чл. 63 от Закона за здравето, при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите се обявява извънредна епидемична обстановка. Тя се обявява за определен период от време с решение на Министерския съвет. Съгласно чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето временни противоепидемични мерки може да се въведат и със заповед на директора на съответната здравна инспекция. Следователно кметът на общината не е овластен да въвежда противоепидемични мерки.